MitoPT™ TMRE & TMRM Kits
KF17358 500 Test
EUR 479
MitoPT™ TMRE & TMRM Kits
KF17359 500 Test
EUR 479
TMRE, 2 mM solution in DMSO
70005 0.5ML
EUR 149
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 0.5ML
TMRE Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (Fluorometric)
K238-200
EUR 365